Τετάρτη, Δεκεμβρίου 07, 2011

Saudade


Γραμμές πάντα καμπύλες

ευθείες μόνο στο χαρτί

παράλληλες πορείες

που τις ενώνει μια σιωπή...

Θέλω... Χρειάζομαι... Είμαι...